فرهنگنامه ی دوستانه

با سلام. هدف از ایجاد این وبلاگ، به اشتراک گذاشتن متن های علی اکبر گل پیچ، با امضای آخوس می باشد.

فرهنگنامه ی دوستانه

با سلام. هدف از ایجاد این وبلاگ، به اشتراک گذاشتن متن های علی اکبر گل پیچ، با امضای آخوس می باشد.

فرهنگنامه ی دوستانه

با سلام. هدف از ایجاد این وبلاگ، به اشتراک گذاشتن متن های علی اکبر گل پیچ، با امضای آخوس می باشد.
******نظر یادتون نره!!!!!!!!!!*****
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’......
,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•......’
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’......
,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•......’
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`

بهتون خوش بگذره

پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب
آخرین نظرات
  • ۱۱ دی ۹۴، ۱۱:۴۷ - محمد سیمی
    زیباست
نویسندگان
پیوندها

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

۱۷
ارديبهشت

     یاد باد زمانی که می دویدیم سوی خانه تا که گوییم:« مامان خانممون بهترینه»! یاد باد زمانی که آموخته های ما اعتقاداتمان بودند، چرا که خانممونبه ما آموخته بود...

     عشق چیست؟ جز اینکه عشق، علاقه ی پاک و کودکانه ی کودکی درقبال معلمش است؟ بله! عشق جز این است... عشق دل شکسته ی کودکی که از خود ناراضی است، چراکه معلمش از او ناراضی بوده نیز است...

    چه آن زمان که معلم گفت:« بابا آب داد». و چه آن زمان که مفهوم  سیکلو آلکان هارا برایمان توضیح می داد، او را دانا ترین می دانستیم... هنگامی که معلم برایمان سخنی می گفت، از او منبع نمی خواستیم، و این یعنی اعتماد!

    معلم ما باورهای ما را می سازد... چه زمانی که می گوید:« تو عالم ریاضی خواهی شد». و چه آن زمانی که می گوید:« تو در ریاضی هیچ استعدادی نداری...».

اکثر مردم این را حس کرده اند که با کوچکترین تمجید معلم، نشاط و خوش بختی را حس می کنیم. درحالی که اگر بزرگترین تمجید ها را از پدر خود بشنویم این حس کم رنگ تر میشود... چرا که او پدر است و احساساتش این را می گوید، و او معلم است و اندیشه و تجربه اش این را می گوید.

     حتما برای همه ی ما پیش آمده که  از سر تنبلی تکالیفی که معلم گفته بوده را انجام نداده ایم و با دروغی آشکار خود را بی تقصیر جلوه داده ایم؛ و معلم با اینکه به ظاهر باور کرده است مارا بخشیده، و درکمان کرده...

    همگی به خاطر داریم که زمانی که روز آخر مدرسه را می گذراندیم و معلم برای همیشه خداجافظی می کرد. قطره ای اشک ریخته ایم و او را در قلب خود جای داده ایم... اما نمیدانستیم ماجرا تمام نشده... باورهایی که در طول سال درما ساخته شده بود، همواره با ما هستند...                                                    با آرزوی عشق


                                                             _ آخوس _

  • فرهنگ آرمانی